Η εκκλησία της Παναγίας Καθολικής είναι κτισμένα στα νότια όρια του πυρήνα του χωριού Πελέντρι. Είναι τρίκλιτη ξυλόστεγη μεγάλη σχετικά εκκλησία με εσωτερικές διαστάσεις 16.40χ8.90μ. Χωρίς την αψίδα. Η αψίδα είναι εξωτερικά πεντάπλευρη και εσωτερικά ημικυκλική με χορδή 3.92μ. και βέλος 2.30μ. Καλύπτεται με ξεχωριστό ξύλινο στέγαστρο επικαλυμμένο με πήλινα πλακοειδή αγκιστρωτά κεραμίδια. Τα ίδια κεραμίδια καλύπτουν και την δίρριτη επικλινή ξύλινη στέγη της εκκλησίας. Οι τοίχοι της εκκλησίας έχουν πάχος 0.6μ. Και είναι κτισμένοι με ακανόνιστους λίθους και λάσπη. Εσωτερικά η εκκλησία ήταν κάποτε πλήρως αγιογραφημένη. Σήμερα οι τοίχοι είναι καλυμμένοι με στρώμα γύψου. Μόνο στον δυτικό τοίχο σώζεται σε κακή κατάσταση μεγάλη σύνθεση της δευτέρας παρουσίας. Η τοιχογραφία αυτή μπορεί να χρονολογηθεί 16ου αιώνος και είναι έντονα επηρεασμένη από την Ιταλική τέχνη. Σήμερα η εκκλησία έχει δύο εισόδους στον νότιο τοίχο και μικρή θύρα στο νότιο τοίχο του Ιερού. Εκατέρωθεν της κεντρικής εισόδου (στο μέσο του νότιου τοίχου) υπάρχουν 2 ορθογωνικά παράθυρα. Παλαιότερα η εκκλησία είχε είσοδο και στο μέσο του Δυτικού τοίχου η οποία αργότερα εντοιχίστηκε. Η εκκλησία διαιρείται εσωτερικά σε τρία κλίτη με δύο σειρές πασσάλους. Το μεσαίο κλίτος έχει πλάτος 4μ. Και τα πλαϊνά 2.15μ. Οι πάσσαλοι στηρίζουν οριζόντια δοκάρια παράλληλα με τον κατά μήκος άξονα της εκκλησίας. Κάθε σειρά έχει πέντε πασσάλους ύψους 4.43μ. Από τους πασσάλους εκφύονται καμπύλα υποστηρίγματα τα οποία στηρίζουν τις δοκούς. Έτσι δημιουργείται μια ξύλινη τοξοστοιχία σε κάθε πλευρά του κεντρικού κλίτους. Τα δοκάρια ενώνονται μεταξύ τους με ζευκτά που στηρίζουν τις δοκίδες της στέγης. Το δάπεδο της εκκλησίας εσωτερικά καλύπτεται σήμερα με κυπριακά γυψομάρμαρα. Το Ιερό βήμα είναι υπερυψωμένο κατά 1 σκαλί και διαχωρίζεται από τον κ. Ναό με ξύλινο σκαλιστό τέμπλο. Το τέμπλο στο μεγαλύτερο μέρος του είναι σύγχρονο με την εκκλησία. Στο τέμπλο υπάρχουν αξιόλογες εικόνες του 16ου – 17ου αιώνος. Αρχαιότερη είναι η εικόνα της Σταύρωσης στο πίσω μέρος της εικόνας της Παναγίας. Την εικόνα αυτή ζωγράφισε το 1693 ο Ιωαννίκιος. Δυστυχώς σήμερα είναι πολύ κατεστραμμένη αλλά είναι μεγάλης αξίας γιατί ανήκει στον κύκλο των Σταυροφορικών εικόνων. Τα βημόθυρα είναι σύγχρονα με το εικονοστάσι. (16ος αιώνας). Στο άνω μέρος τους εικονίζεται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και κάτω οι ιεράρχες Βασίλειος, Γρηγόριος, Χρυσόστομος και Νικόλαος. Η εκκλησία ανακαινίστηκε το 1716 από τον Μητροπολίτη Κιτίου Σίλβεστρο.


Date:

None recorded.

Alternative Title:

Εκκλησία Παναγίας Θεοτόκου εις Πελέντρι

Abstarct:

Source:

Holy Metropolis of Limassol
Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού

Publisher:

Library of Cyprus University of Technology
Digital Heritage Research Lab of Cyprus University of Technology

Contributor :

Holy Metropolis of Limassol
Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού

Type:

Image

Format:

PNG

Item Identification:

IML0026

Rights:

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.

Relation:

Is part of:


Citation

Holy Metropolis of Limassol and Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, “Church of Panayia Theotokos in Pelentri ,” Αψίδα, accessed June 1, 2020, https://apsida.cut.ac.cy/items/show/16536.

Geolocation