Το Οινοποιείο ΛΟΕΛ Λτδ που βρίσκεται στην πόλη της Λεμεσού ιδρύθηκε το 1943 και ήταν το πρώτο στην Κύπρο που οργανώθηκε υπό την μορφή Mετοχικής Εταιρείας, έχοντας χιλιάδες μετόχους οι οποίοι στην πλειοψηφία τους ήταν αμπελουργοί. Το οινοποιείο έχει δυναμικότητα επεξεργασίας μέχρι 25 εκατομμύρια κιλά σταφύλι το χρόνο. Από το 2003 το Οινοποιείο ΛΟΕΛ ανήκει στο συγκρότημα Εταιρειών Ομίλου Λαϊκού.

Collection