Εφημερίδα "Ελευθερία":
"Ο εν Λονδίνω Πρέσβυς κ. Σωτηριάδης έθιξεν εις Άγγλον Υπουργόν το ζήτημα εξαγωγής Κυπριακών πατατών εις Αγγλίαν". 8/11/ 1960

Collection