Η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής βρίσκεται στο κέντρο του παραδοσιακού πυρήνα του Δήμου Γερμασόγειας σε μικρή απόσταση από το κτήριο του Δήμου Γερμασόγειας. Είναι κτισμένη σε επίπεδο τεμάχιο το οποίο περιβάλλεται από δρόμους στην ανατολική, την νότια και δυτική πλευρά του
Η εκκλησία ανήκει στον χαρακτηριστικό τύπο της μονόκλιτης βασιλικής χωρίς τρούλο που αναπτύχθηκε στην Κύπρο προς το τέλος της Τουρκοκρατίας με αρχές της Αγγλοκρατίας. Στην Ν/Α γωνία φέρει περίτεχνο πετρόκτιστο ,σκαλιστό καμπαναριό. Οι εξωτερικές περιμετρικές τοιχοποιίες της εκκλησίας είναι όλες κτισμένες με πέτρα Λεμεσού και έχουν πάχος περίπου 150 εκ. Το εξωτερικό φύλλο της τοιχοποιίας τόσο στις αντηρίδες όσο και στις εσοχές είναι όλο από πελεκητή πέτρα. Εξωτερικά στην βόρεια και νότια τοιχοποιία υπάρχουν 6 πυλώνες οι οποίοι στηρίζουν αντίστοιχα εσωτερικά ενισχυτικά τόξα εις τρόπο ώστε η οροφή της εκκλησίας (οξυκόρυφη καμάρα) να χωρίζεται σε 5 φατνώματα τα οποία γεφυρώνονται με σταυροθόλια. Η εκκλησία έχει 3 δίφυλλες ξύλινες εισόδους με ανώφλι καμαρωτό. Μια στο μέσο του Δυτικού, μία στο μέσο του βόρειου και μία στο μέσο του νότιου τοίχου. Έχει επίσης μονόφυλλη ξύλινη θύρα στο Ιερό καθώς και στο πίσω μέρος του νότιου τοίχου από όπου υπάρχει σκάλα προς τον γυναικωνίτη. Περιμετρικά και πάνω από τις 3 εισόδους υπάρχει κορνίζα από πέτρα σκαλιστή με πλούσιο διάκοσμο. Ο φωτισμός της εκκλησίας γίνεται μέσω 6 μεγάλων παραθύρων, 3 στη νότια και 3 στη βόρεια όψη, 3 παραθύρων στην κόγχη του Ιερού Βήματος και ενός παραθύρου στη δυτική πλευρά, στο ύψος του γυναικωνίτη. Όλα τα παράθυρα έχουν πλαίσια από πελεκητή πέτρα και κορνίζα τριγωνική στο άνω μέρος. Αποτελούνται από δίφυλλα ξύλινα τζαμπλίκια. Εξωτερικά φέρουν μεταλλικές σιδεριές ασφαλείας με διάκοσμο. Στο δυτικό τοίχο υπάρχουν 4 κυκλικά παράθυρα με σιδεριές ασφαλείας σε ακτινοειδές σχήμα. Η κόγχη του Ιερού Βήματος είναι τρίπλευρη (μισό εξάγωνο). Η εκκλησία έχει στη δυτική πλευρά γυναικωνίτη ο οποίος είναι κατασκευασμένος από διακοσμημένα επιζωγραφισμένα ξύλα. Στηρίζεται σε πέτρινο ενισχυτικό τόξο. Η ανάβαση προς τον γυναικωνίτη γίνεται μέσω 2 μαρμάρινων σκαλών, μια στη Ν/Δυτική και μια στη Β/Δυτική γωνία της εκκλησίας. Η στέγη της εκκλησίας αρχικά ήταν σχήματος καμάρας με 3 εγκάρσιες καμάρες νότια και 3 βόρεια πάνω από τα σταυροθόλια. Το 1945 κατασκευάστηκε πάνω από την καμάρα, δεύτερη ξύλινη δικλινής στέγη με αντίστοιχα δικλινή εγκάρσια τμήματα πάνω από τα 3 νότια και 3 βόρεια φατνώματα. Εσωτερικά η οροφή χωρίζεται σε 6 φατνώματα από 5 ενισχυτικά τόξα τα οποία φέρονται από κιλίβαντες στο βόρειο και νότιο τοίχο. Στα μέτωπα των σταυροθολίων υπάρχουν καμαρωτά παράθυρα σφραγισμένα με πέτρινα θωράκια τα οποία έχουν κυκλικές οπές με γυαλί (4 στο νότιο, 4 στο βόρειο τοίχο και 3 στην κόγχη του Ιερού). Εσωτερικά η εκκλησία είναι σχεδόν πλήρως αγιογραφημένη. Οι παραστάσεις ανήκουν στον Κύπριο αγιογράφο Γεώργιο Γεωργίου. Η αγιογράφηση ξεκίνησε το 1971 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Την εσωτερική διακόσμηση της εκκλησίας συμπληρώνουν το περίτεχνο ξυλόγλυπτο τέμπλο και ο ξυλόγλυπτος άμβωνας στο μέσο του βόρειου τοίχου. Στην δυτική εξωτερική πλευρά της εκκλησίας δίπλα (νότια) από τη δυτική είσοδο υπάρχει εσοχή με ψηφιδωτή εικόνα της Αγίας Παρασκευής. ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΗΡΙΟΥ: Ισόγειο: 365 τ.μ., Γυναικωνίτης : 89 τ.μ. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ : Ως αναγράφεται σε επιγραφή που υπάρχει πάνω από τη νότια είσοδο, η ανέγερση της εκκλησίας ξεκίνησε από το 1898 και τελείωσε το 1904.

Collection


Άρχισε να κτίζεται 9/3/1898 και τελείωσε το 1904.Είναι βασιλικού ρυθμού, μονόκλιτη βασιλική. Είναι αφιερωμένη στην Αγία Παρασκευή και η μνήμη της εορτάζεται στις 26 Ιουλίου.

Collection