Άρχισε να κτίζεται 9/3/1898 και τελείωσε το 1904.Είναι βασιλικού ρυθμού, μονόκλιτη βασιλική. Είναι αφιερωμένη στην Αγία Παρασκευή και η μνήμη της εορτάζεται στις 26 Ιουλίου.

Collection