Το Παρεκκλήσιο είναι κτισμένο στον παραδοσιακό πυρήνα του χωριού Άγιος Ιωάννης σε επίπεδο μεγάλο τεμάχιο το οποίο εφάπτεται σε δρόμο στην ανατολική του πλευρά.
 Ανήκει στον αρχιτεκτονικό ρυθμό της μονόκλιτης ξυλόστεγης εκκλησίας με δίρριτη ιδιαίτερα επικλινή στέγη.
Το σημερινό κτήριο αποτελεί εκ βάθρων ανακαίνιση του υφιστάμενου παλαιότερου παρεκκλησίου που υπήρχε στον χώρο. Η όλη εργασία έγινε την περίοδο 1985 – 1990.
Οι τοιχοποιίες είναι εξ ολοκλήρου δομημένες με μαύρη πέτρα Τροόδους, κτισμένη και χαλικωμένη κατά τον παραδοσιακό τρόπο. Η ανωδομή του είναι ξύλινη επικλινής (δίρριχτη) διπλή στέγη. Η εσωτερική στέγη έχει εσωτερικές ξύλινες κεκλιμένες δοκούς οι οποίες εδράζονται στις μαντωσιές της εσωτερικής παρειάς του βόρειου και νότιου τοίχου. Πάνω από τις ανωτέρω δοκούς υπάρχει πέτσωμα από πλατύ σανίδωμα. Οι εξωτερικές κεκλιμένες δοκοί στηρίζονται στις μαντωσιές της εξωτερικής παρειάς των τοίχων και προεξέχουν από τους τοίχους 40 εκ. για προστασία των τοίχων από τις καιρικές συνθήκες. Εσωτερικά οι μαντωσιές συνδέονται με εγκάρσια οριζόντια σταυρώματα τα οποία δίνουν ακαμψία στην στέγη. Η στέγη είναι επιστρωμένη με πήλινο πλακοειδές παραδοσιακού τύπου κεραμίδι.
Η εκκλησία έχει δυο κύριες εισόδους, μια μονόφυλλη ορθογώνια ξύλινη στο μέσο του νότιου τοίχου και μια δίφυλλη ξύλινη με τοξωτό ανώφλι στο μέσο του δυτικού τοίχου. Η θύρα στον δυτικό τοίχο φέρει πλαίσια (περιθυρώματα) από πελεκητή πέτρα Λεμεσού.
Πέραν των ανωτέρω θυρών, στον φωτισμό της εκκλησίας συμβάλλουν και 4 ξύλινα δίφυλλα παράθυρα, δύο στον νότιο και δύο στο βόρειο τοίχο, καθώς και 2 μικρά παράθυρα, ένα πάνω από την δυτική είσοδο και ένα στην κόγχη του Ιερού.
Η κόγχη του Ιερού είναι ημικυκλική. Στεγάζεται με κέλυφος σε σχήμα τεταρτοσφαιρίου και είναι επιστρωμένο με πήλινο κεραμίδι βυζαντινού τύπου.
Το δάπεδο της εκκλησίας εσωτερικά είναι από Κυπριακό γυψομάρμαρο. Το Ιερό Βήμα είναι υπερυψωμένο κατά 2 σκαλιά και διαχωρίζεται από τον κυρίως ναό με ξύλινο σκαλιστό τέμπλο.
Όπως αναφέραμε και ανωτέρω, η εκκλησία είναι πλήρης ανακατασκευή υφιστάμενης εκκλησίας. Η ανακατασκευή έγινε το 1985 – 1990. Είναι κηρυγμένη ως αρχαίο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς Β΄ Πίνακα και τυγχάνει επιμελούς συντήρησης. Έτσι είναι σε άριστη κατάσταση.
Το κτήριο έχει εμβαδόν 78 τ.μ. περίπου.

Collection