Φωτογραφία από την δεκαετία του 1950-1960 από το λιμάνι της Αμμοχώστου.

Collection