Ο Δημητρός γεννήθηκε το 1881 και ήταν γεωργοκτηνοτρόφος. Η φωτογραφία τον απεικονίζει στην αυλή του σπιτιού του σε στιγμή εργασίας. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, ο Δημητρός φορούσε βράκα, την οποία δεν δέχθηκε να αποχωριστεί ποτέ.

Collection


The rich wine tradition of Cyprus is kept alive for 6000 years . Through 7 exciting wine routes you can experience the traditional hospitality and get to know the wine world of Cyprus.

Collection


In the beginning and until the middle of 20th century, Agios Athanasios was a small rural community that has been evolved into a small village with a population of 400 people. The residents’ main occupation was agriculture particularly the production of carob, cereals crops, livestock, as well as quarrying and stone gypsopetras (matsarangas) for building works (houses, schools, churches). Lime industry was also one of the main occupations of the inhabitants which led to an increased number of lime quarries and lime kilns in the area. Also, many residents were lumberjacks and supplied the town of Limassol with firewood.

Collection


Για αρκετούς αιώνες η γεωργική παραγωγή της Κυθρέας θεωρείτο από τις σημαντικότερες της Κύπρου. Η Κυθρεώτικη γεωργία συμπεριλάμβανε ποικιλία γεωργικών προϊόντων τα οποία οι έμποροι αξιοποιούσαν κατάλληλα. Ένας σημαντικός αριθμός των κατοίκων της Κυθρέας ασχολείτο με την καλλιέργεια της γης αλλά και τη δεντροκομία, για αρκετούς ήταν σαν δεύτερο επάγγελμα. Οι κάτοικοι των κάτω ενορίων, όπου τα κτήματα τους ήταν μεγαλύτερα σε έκταση, είχαν την γεωργία σαν πρώτη απασχόληση.

Collection