Ο Λοϊζος Θεοδότου, ξάδερφος του Στέλιου Θεοφάνους, με κάποιο συστρατιώτη του κατέλαβαν ένα τουρκικό φυλάκιο στη μάχη της Ομορφίτας. Στη φωτογραφία διακρίνεται ένα αντικείμενο με την τουρική σημαία το οποίο πήραν από το τουρκικό φυλάκιο.

Collection


Καθηγητής της Τεχνικής Σχολής Ξερού φρουρεί τη Σχολή κατά την τουρκοκυπριακή ανταρσία 1963-1964 (κοντά στη Σχολή βρίσκεται το τουρκοκυπριακό χωριό Λεύκα).

Collection


Καθηγητές της Τεχνικής Σχολής Ξερού φρουρούν τη Σχολή κατά την τουρκοκυπριακή ανταρσία 1963-1964 (κοντά στη Σχολή βρίσκεται το τουρκοκυπριακό χωριό Λεύκα).

Collection