Φωτογραφία από την δεκαετία του 1950-1960 όπου τυφλά αγόρια και κορίτσια μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν το πληκτρολόγιο τηλεφωνικής συσκευής.

Collection


Φωτογραφία από την δεκαετία του 1950-1960 από σχολικές δραστηριότητες κωφάλαλων παιδιών.

Collection