Φωτογραφία από την δεκαετία του 1950-1960 από σχολικές δραστηριότητες κωφάλαλων παιδιών.

Collection