Το έτος 1912, το Πάσχα συνέπεσε με τον εορτασμό του Ευαγγελισμού γι' αυτό και ονομάστηκε Κύριον Πάσχα.

Collection


Οι κάτοικοι του χωριού Τσερίου που είχαν λάβει μέρος σε παιχνίδια για τον εορτασμό του Πάσχα. Η φωτογραφία λήφθηκε απο τον Πιερή Μιχαηλουθκιού, ο οποίος είχε φέρει φωτογραφική μηχανή από την Αμερική όπου εργαζόταν. Αναγνωρίζονται οι Κίκης (Κυριάκος) Χαρίτου, Χριστόδουλος Ζαβρός, Χρίστος Νικολάου, Μιχάλης Γιάγκου, Χαράλαμπος Σοφόκλη, Κλεάνθης Κυριακίδης, Χριστάκης Σαλίδης, Κωνσταντίνος Σοφόκλη, Γιώργος Στρούθος, Κώστας Ανδρονίκου (Κότσιηνος), Γιαγκουλής Θεμιστού, Χαράλαμπος Θεμιστού, Σωτήρης Κλεάνθους, Γαβριήλ Γεωργίου, Χριστάκης Γιάγκου, Μωυσής Κωνσταντίνου, Νίκος Σκαρινιώτης, Κώστας Μωυσή, Χριστοφής Δημητρίου, Χαράλαμπος Κυριακίδης, Κώστας Μηλιώτη, Λουκάς Γιάγκου, Γιώργος Γιάγκου, Τσιάκκος, Κωνσταντής Πασιαρδής, Λοιζής Χριστοφόρου και Παπαχαράλαμπος.

Collection


Οι κάτοικοι του χωριού Τσερίου που είχαν λάβει μέρος σε παιχνίδια για τον εορτασμό του Πάσχα. Η φωτογραφία λήφθηκε απο τον Πιερή Μιχαηλουθκιού, ο οποίος είχε φέρει φωτογραφική μηχανή από την Αμερική όπου εργαζόταν. Αναγνωρίζονται οι Χαμπής Μιχαήλ, Πετρής Λαμπρινού, Χαράλαμπος Ν. Τούμπα (Φκιακάς), Χατζηχριστόφορος Νικόλα, Λουκάς Γιάγκου, Χριστάκης Γιάγκου, Γιώργος Γιάγκου, Κωνσταντίνος Σοφοκλή, Νικόλας Σκαρινιώτης, Χαράλαμπος Σοφόκλη, Παντελής Χριστοφή, Χριστοφής Δημητρίου, Χάμπος Κυριακίδης, Νικόλας Δράκου, Μιχαήλ Γιάγκου Κυριακίδη, Ευρυπίδης Αναστάση, Κυριάκος Αντρ. Τυρίμου, Χρίστος Σαλίδης, Σωτήρης Κλεάνθους, Κώστας Κυριάκου Πιερίδης και Παναής.

Collection