Αψίδα

Browse Items (26 total)

  • Subject is exactly "Agriculture--Cyprus"

The rich wine tradition of Cyprus is kept alive for 6000 years . Through 7 exciting wine routes you can experience the traditional hospitality and get to know the wine world of Cyprus.

In the beginning and until the middle of 20th century, Agios Athanasios was a small rural community that has been evolved into a small village with a population of 400 people. The residents’ main occupation was agriculture particularly the…

Για αρκετούς αιώνες η γεωργική παραγωγή της Κυθρέας θεωρείτο από τις σημαντικότερες της Κύπρου. Η Κυθρεώτικη γεωργία…

Οι τεράστιες εκτάσεις από λεμονόδεντρα και άλλα οπωροφόρα δένδρα οφειλόταν στο γεγονός ότι η Κυθρέα διέθετε άφθονο νερό. Τα χυμώδη της…

Η καλλιέργεια της γης ήταν η κύρια ασχολία των κατοίκων των κάτω ενοριών, ενώ για αρκετούς ήταν το δεύτερο επάγγελμα. Μέχρι το 1930 η…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2