Αναμνηστική σχολική φωτογραφία μαθητών δημοτικού σχολείου στο Καράκουμι. Ανάμεσά τους διακρίνονται οι Αντρέας Βουνιώτης, Κούλλης Πάρπος, Γιώργος Καρακιαούρης, Ντίνα Σμολέσκη, Άννα Κκολή, Αντρέας και Λάκης Θεοδούλου, Αγγελής Ττάττης καθώς και οι δάσκαλοι Δημήτρης και Κλεοπάτρα Γεροκώστα. Στο βάθος ξεχωρίζει το πατρικό σπίτι του Κώστα Κατσελλή ο οποίος διέθεσε το οικόπεδο και τα χρήματα για ανέγερση του σχολείου.

Collection


Δημήτρης Βασίλη με σύζυγο Χριστίνα Ιακ. Κουτσογιαννή με γιο Ανδρέα και εγγόνια. Περί το έτος 1960.

Collection


Βιβλίο υψηλών επισκεπτών Σανατορίου Κυπερούντας. Διακρίνονται οι υπογραφές των Elizabeth Foot, Mary Harding, R. Wayne -Κυβερνήτης Τροόδου, Αντιπρόεδρος F. Kutsiuk, Πριγκήπισσας Ειρήνης Προέδρου Μακαρίου. Χρονολογίες υπογραφών από 1958-1962.

Collection