Αψίδα

Browse Items (16 total)

  • Date is exactly "1983"

Στην φωτογραφία απεικονίζονται η δεύτερη κόρη του, Αστέρω (αριστερά), η σύζυγός του (κέντρο) και η πρώτη του κόρη, Δέσπω (δεξιά). Ο…

Capacity: 62.000 m3
Year of Operation: 1983
Type: Earthfill
Category: Small Dam
Designed by: Water Development Department
Constructed by: Phoenix Construction Ltd

Capacity: 71.000 m3
Year of Operation: 1983
Type: Earthfill
Category: Large Dam
Designed by: Water Development Department
Constructed by: Phoenix Construction Ltd Kykon

Capacity: 273.000 m3
Year of Operation: 1983
Type: Earthfill
Category: Large Dam
Designed by: Water Development Department
Constructed by: Iacovou Bros

Capacity: 59.000 m3
Year of Operation: 1983
Type: Earthfill
Category: Large Dam
Designed by: Water Development Department
Constructed by: Iacovou Bros

Το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο παραδίδει στον Υπουργό Άμυνας κ. Χρ. Βενιαμίν συμβολικό ποσό χρημάτων για ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2