Αψίδα

Browse Items (18 total)

  • Date is exactly "1969"

Ο Εθνικός Άσσιας ιδρύθηκε στις 14 Μαρτίου 1966 και το πρώτο διάστημα από τη δημιουργία του έδινε φιλικές αναμετρήσεις με ομάδες γειτονικών…

Φιλολογική Κύπρος 1969
Επιτροπή Εκδόσεως: Κ. Σπυριδάκις, Κ. Χρυσάνθης, Χρ. Κυπριανού
Επιμελητής Ύλης: Κύπρος Χρυσάνθης

"Δελφικές Αμφικτυονίες" (μονόπρακτο θεατρικό) του Κύπρου Χρυσάνθη. Έκδοση "Πνευματική Κύπρου", Λευκωσία 1969.

Ενημερωτικό δελτίο του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού προς την εφημερίδα Φιλελεύθερος για την ετήσια γενική συνέλευση του 1969

Στη φωτογραφία διακρίνεται το βρέφος Μαρία Πέτρου στο Γεράνι Αμμοχώστου.

"Εστιάς" Περιοδικό των μαθητριών Γυμνασίου Θηλέων Αμμοχώστου, Σχολικό έτος 1969-1970, Τεύχος 10

Υπεύθυνοι Εκδόσεως: Κλαίρη Ν.…

Αναστάσιμος ακολουθία στο Γεράνι Αμμοχώστου. Στη φωτογραφία διακρίνεται ο Ιερέας Παπα Γεώργιος Αντωνίου, πίσω ο Νεόφυτος Πάπαρος…

Πανίκος Τσίτσης, στρατιώτης, ο οποίος κατάγεται απο το χωριό Κυβίδες.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2