Εικονίζεται ο Ιωάννης Διονυσίου από την Κυπερούντα, απόδημος στον Καναδά.

Collection


Δρακάκης, Ανδρέας Θ., Μία εκαντονταετηρίς- Η προ του λιμένος της Σύρου Ναυμαχία της ' Ενώσεως', Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών, 1968. Ανάτυπον της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών,Τόμος Ζ', Τύποις Κ.Γ. Κυπραίου, Αθήνα, 1968.

Collection


"Εστιάς" Περιοδικό των μαθητριών Γυμνασίου Θηλέων Αμμοχώστου, Σχολικό έτος 1968-1969, Τεύχος 09

Υπεύθυνοι Εκδόσεως: Μαρία Ν. Μιχαηλίδου, Κλαίρη Αγγελίδου.

Συντακτική Επιτροπή: Μ. Μιχαηλίδου, Κ. Αγγελίδου, Α. Χατζηπιέρου, Ν. Δημητρίου, Π. Χατζηχαμπής, Η. Χριστοδούλου.

Collection


Αθλητικοί αγώνες στο γήπεδο Γερανίου Αμμοχώστου. Έλαβαν μέρος και τα σχολεία Γεραδίου, Αγίου Ηλία, Αγίου Γεωργίου Σπαθάρικού, Αρδάνων, Αραδίου, Μπογαζίου.

Collection


Σχολική εκδήλωση Α΄Γυμνασίου Μόρφου προς τιμήν του συνδέσμου γονέων με τη συμβολή της συμφωνικής ορχήστρας του σχολείου.

Collection