Αψίδα

Browse Items (35 total)

  • Date is exactly "1958"

Η ομάδα συμμετείχε στην Γ' και Δ' κατηγορία ποδοσφαίρου της Κύπρου.

Το ζεύγος Παναγιώτη και Χαραλαμπού Παπαγαπίου θερίζει στο χωριό Σίμου της Πάφου. Στη φωτογραφία διακρίνονται ο Παναγιώτης Παπαγαπίου…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2