Φωτογραφία πέντε αγοριών από την Κυπερούντα, τα οποία είχαν γεννηθεί στα μέσα της δεκαετίας του 1930. Διακρίνονται καθήμενοι: Γιώργος Χριστοδούλου Βαλιαντή, Γιώργος Χριστοδουλή Μ. Αλλαγιώτη. Όρθιοι: Παναγής Αντώνη Ππίσση με πηλίκιο Απεητείου Σχολής Αγρού, Χαρίτος Σ. Πάτσαλος.

Collection