Αψίδα

Browse Items (28 total)

  • Date is exactly "Τέλη 20ου αιώνα"

Μέλη του Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου στο ωδείον, Λεμεσός, μετά το 1974 από το αρχείο φωτογραφιών Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου.

Μηχανές τυχερού παιγνιδιού, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για διεξαγωγή κυβείας.

Χρησιμοποιήθηκε στα ελικόπτερα της Αστυνομίας σε διασώσεις.

Τα αναλογικά αυτά τηλέφωνα χρησιμοποιήθηκαν για αρκετά χρόνια στα Γραφεία της Αστυνομίας κατά τη χρονική περίοδο 1960-1980.

Η συγκεκριμένες στολές έχουν εντός τους μεταλλικές πλάκες για την ασφάλεια του Πυροτεχνουργού μεταξύ 1975-1980.

Η μία κούκλα είναι τοποθετημένη σε μεταλλική βάση που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν για έλεγχο τροχαίας σε συμβολές των…

Η μία κούκλα είναι τοποθετημένη σε μεταλλική βάση που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν για έλεγχο τροχαίας σε συμβολές των…

Το ύφασμα της στολής των Αξιωματικών ήταν διαφορετικό από αυτό των στολών των Αστυφυλάκων και Λοχιών, έτσι είχε διαφορετικό χρώμα.…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2