Στα παλιά χρόνια στον παραδοσιακό γάμο συνηθίζετο να ετοιμάζεται η νύφη και ο γαμπρός στο σπίτι του ο καθένας με τη συνοδεία παραδοσιακής μουσικής και στην παρουσία συγγενών και φίλων.

Collection


Κατά την τέλεση του μυστηρίου του γάμου στην εκκλησία στα παλαιότερα χρόνια μέσα της δεκαετίας του 1960 πέραν από τον πρώτο κουμπάρο και την κουμέρα, μια σειρά φίλοι και φίλες του γαμπρού και της νύμφης έγραφαν τα ονόματα τους σε κορδέλα που άρχιζε από το στεφάνι του καθενός από τους δύο και ξετυλιγόταν στις δύο πλευρές εκατέρωθεν του ζευγαριού για να γραφτούν σ’ αυτές οι ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ και οι ΚΟΥΜΕΡΕΣ.

Collection


Παραδοσιακοί χοροί στην πλατεία το 1967.
Διακρίνονται από αριστερά: Ψηλά στην ταράτσα η Χριστίνα Χρ. Χ"Γεωργίου.
Κάτω στη πλατεία: Παρασκευού Α. Ππάλη, Πολυξένη Ευγενίου, Στέλλα Γ. Δυσσέα (χορεύτρια), Ρουπίνα Περικλή, Μαρία Θ. Πετούση, Σταυρούλα Στυλ. Ι. Κοιλιάρη-Ππόλου (χορεύτρια), Δήμητρα Αριστείδη Θ. Κυπριανίδη (χορεύτρια), Ιωάννης Ελευθερίου, Θεμούλα Ρωτή (χορεύτρια), Σωτήρα Κυρ. Παπαππαλάζη-Ευσταθίου (χορεύτρια), Παρασκευού Χρ. Τσιαρή, Χαράλαμπος Σάββα-Τζιάζας, Αυγούστα Στυλ. Τταμπούρη (χορεύτρια), Παναγιώτα Αντ. Χ"Χριστοδούλου (χορεύτρια), Ανδρούλα Κυρ. Πουργούρη (χορεύτρια), Μάρω Χρ. Τταμπούρη, Ελένη Κυρ. Ματσέντου, Κακούλα Παναγή Λιμισή (χορεύτρια), Βασούλα Μιχ. Χρ. Αλλαγιώτη (χορεύτρια), Παναγιώτα Νικ. Ιακώβου, ο δάσκαλος το 1966-67 Ανδρέας Βασιλείου.

Collection


The land of the municipality of Agios Athanasios, was studded with structures and threshing fields which attest the strong land cultivation of that years. According to witnesses in the area were around 30 threshing fields. In summer under the hot sun people pillaged and then waved their livelihoods.

Collection