Παμμαρωνίτικοι Αγώνες στον Ασώματο. Ο δάσκαλος Αντωνάκης Φραγκίσκου παραλαμβάνει το κύπελλο αφού κέρδισε το χωριό του Κορμακίτη. Στη φωτογραφία διακρίνονται ο Εκπρόσωπος Μαρωνιτών στη Βουλή κ. Ιωάνης Μαυρίδης και ο Χωρεπίσκοπος Μαρωνιτών Κύπρου Ιωάννης Φοραδάρης.

Collection