Η Ιωάννα Σιαμμούτη προθερμαίνει το φούρνο για τα παραδοσιακά κουλούρια και φλαούνες κατά τους γιορτασμούς του Πάσχα στον Κορμακίτη.

Collection


Ο Χωρεπίσκοπος Ιωάννης Ηλία Φοραδάρη με τους γονείς και τους δασκάλους του στο Δημοτικό Σχολείο Κορμακίτη. Πρώτη σειρά: Ιωάννης Ηλία Φοραδάρη, Ηλίας Φοραδάρης, Χριστίνα Φοραδάρη. Στη δεύτερη σειρά διακρίνεται ο Ηλίας Κέκκου, Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Κορμακίτη.

Collection