Μαθητές του Δημοτικού σχολείου του Ασωμάτου μπροστά στην είσοδο της εκκλησίας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Ασώματο. Στα αριστερά διακρίνεται ο δάσκαλος κ. Ηλίας Παρτέλλας.

Collection