" Ο Μακάριος διεκήρυξε χθες εις Λονδίνον: Οι Κύπριοι θ΄ απορρίψουν πάσαν λύσιν αντίθετην προς την θέλησίν των". Εφημερίδα "Αλήθεια" , Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 1966.


Date:

Alternative Title:

Abstarct:

Source:

Εφημερίδα "Αλήθεια" , 24 Ιανουαρίου 1966

Publisher:

Library of Cyprus University of Technology
Digital Heritage Research Lab of Cyprus University of Technology

Contributor :

Type:

Text

Format:

JPG

Item Identification:

MSC1 (84)

Rights:

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.

Relation:

Is part of:


Citation

Monica (Mona) Soteriades and Μόνικα (Μόνα) Σωτηριάδου, “" Ο Μακάριος διεκήρυξε χθες εις Λονδίνον: Οι Κύπριοι θ΄απορρίψουν πάσαν λύσιν αντίθετον προς την θέλησίν των",” Αψίδα, accessed May 29, 2020, https://apsida.cut.ac.cy/items/show/32492.

Geolocation