Παρασκευή σουσούκου στη γιορτή του παλουζέ στο Άρσος.


Date:

None recorded.

Alternative Title:

Abstarct:

Source:

Elias Ioakim
Ηλίας Ιωακείμ

Publisher:

Library of Cyprus University of Technology
Digital Heritage Research Lab of Cyprus University of Technology

Contributor :

Elias Ioakim
Ηλίας Ιωακείμ

Type:

Image

Format:

JPG

Item Identification:

004.002.002 (13)

Rights:

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.

Relation:

Is part of:


Citation

Arsos Community Improvement Assosiation and Σύνδεσμος Ανάπτυξης Κοινότητας Άρσους, “Παρασκευή σουσούκου στη γιορτή του παλουζέ στο Άρσος,” Αψίδα, accessed May 28, 2020, https://apsida.cut.ac.cy/items/show/25940.

Geolocation