Ημερολόγιον του Δημοτικού Σχολείου Άρσους, 1911-1936 . Υπογράφουν οι διδάσκουσες Κλεονίκη Σάββα και Ευτέρπη Χριστοφορίδου.

Collection