Αψίδα

Aerial view of Famagusta before the Turkish invasion

Dublin Core

Title

Aerial view of Famagusta before the Turkish invasion

Alternative Title

Αεροφωτογραφία της Αμμοχώστου πριν την τουρκική εισβολή

Description

Aerial view of Famagusta before the Turkish invasion.
Αεροφωτογραφία της Αμμοχώστου πριν την τουρκική εισβολή.

Source

Antiquities Department Archive
Αρχείο Τμήματος Αρχαιοτήτων
" Occupied Towns - Displaced Municipalities of the Republic of Cyprus " : A Brief Historical Review.
Edited by the Committee of Cyprus Occupied Municipalities, Nicosia 2012, page 202
" Κατεχόμενες Πόλεις -Εκτοπισμένοι Δήμοι Κυπριακής Δημοκρατίας " : Σύντομη Ιστορική Ανασκόπηση. Εκδόθηκε από την Επιτροπή Κατεχομένων Δήμων Κύπρου, Λευκωσία 2012, σελίδα 202

Publisher

Library of Cyprus University of Technology
Digital Heritage Research Lab of Cyprus University of Technology

Contributor

Union of Occupied Municipalities
Επιτροπή Κατεχομένων Δήμων

Rights

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.

Format

JPG

Type

Identifier

UOM (270)

Coverage

35.116559, 33.919086

Files

Citation

Union of Occupied Municipalities and Επιτροπή Κατεχομένων Δήμων, “Aerial view of Famagusta before the Turkish invasion,” Αψίδα, accessed May 26, 2024, https://apsida.cut.ac.cy/items/show/21734.