Στον κύριο δρόμο του χωριού Αγίας Φύλας σε ένα μικρό τεμάχιο που περιβάλλεται σε όλες τις πλευρές του σε δρόμους είναι κτισμένο το μικρό παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου του θεολόγου. Ανήκει στον τύπο του μονόκλιτου καμαρο-σκέπαστου ναού. Είναι κτίσμα του 1899. Οι τοιχοποιίες είναι κτισμένες με πέτρα Λεμεσού. Η ανωδομή είναι οξυκόρυφος καμάρα με ίδια πέτρα όπως οι τοιχοποιίες. Επικαλύπτεται με πήλινο βυζαντινού τύπου κεραμίδι. Η αψίδα είναι ημικυκλική και το τεταρτοσφαίριο της καλύπτεται με πήλινα κεραμίδια βυζαντινού τύπου. Η εκκλησία έχει είσοδο στο μέσο του Δυτικού τοίχου.


Date:

Alternative Title:

Παρεκκλήσιο Αγίου Ιωάννου Θεολόγου εις Αγία Φύλα

Abstract:

Source:

Holy Metropolis of Limassol
Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού

Publisher:

Library of Cyprus University of Technology
Digital Heritage Research Lab of Cyprus University of Technology

Contributor :

Holy Metropolis of Limassol
Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού

Type:

Image

Format:

PNG

Item Identification:

IML0038

Rights:

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.

Relation:


Citation

Holy Metropolis of Limassol and Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού, “Chapel of Saint John the Theologos in Agia Phyla ,” Αψίδα, accessed May 26, 2020, https://apsida.cut.ac.cy/items/show/16548.

Geolocation