Συντροφιές γυναικών των Λευκάρων κεντούν σ ΄ενα στενό δρομάκι του χωριού.
Lefkara embroiderers in a narrow street of Lefkara village


Date:

Alternative Title:

Κεντήτριες σε στενό δρομάκι των Λευκάρων

Abstract:

Source:

Press and Information Office, Republic of Cyprus
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Κυπριακή Δημοκρατία

Publisher:

Library of Cyprus University of Technology
Digital Heritage Research Lab of Cyprus University of Technology

Contributor :

Lefkara Municipality
Δήμος Λευκάρων

Type:

Image

Format:

JPG

Item Identification:

AMLP007

Rights:

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.

Citation

Lefkara Municipality and Δήμος Λευκάρων, “Lefkara embroiderers in a narrow street of Lefkara village,” Αψίδα, accessed January 25, 2020, https://apsida.cut.ac.cy/items/show/11883.

Geolocation