Αψίδα

Δήμος Λευκάρων, Ιστορικές Φωτογραφίες

Dublin Core

Title

Δήμος Λευκάρων, Ιστορικές Φωτογραφίες

Alternative Title

Lefkara Municipality, Historic Photographs

Items in the Δήμος Λευκάρων, Ιστορικές Φωτογραφίες Collection

Lace merchants in Zurich. 1922
Distinguished: Loizos Pochanis, Tzirkalis Kafouros, unknown, Michael Stavrinos, unknown, Panais Paroikos

An Old Woman with a spindle at Lefkara village

Lace merchants from Lefkata are showing their lace at the seaside of a French town. c 1930

Α shop window with lace owned to the lacemerchants G.Eikosi and J.Karkides in a town of France (c.1930)

Embroiderers from the village of Kato Lefkara are making the last stitches on the lace tablecolth as a present to Queen Elizabeth on behalf of Lace merchants Association.

Greek-Cypriot and Turkish-Cypriot women are embroidering together in Lefkara village.

Τουρκάλες Λευκαρίτισσες επιδεκνύουν το τελειωμένο τους κέντημα

Grandmother, daughter and grand child are making lefkara lace

Collection Tree