Ξυλόγλυπτο έργο που παρουσιάζει τον τρόπο λειτουργίας του ελιόμυλου. Στα παλιά χρόνια η παραγωγή ελαιολάδου αποτελούσε σημαντικό δρώμενο στη ζωή της οικογένειας. Το πιεστήρι ήταν κατα κανόνα λίθινο και αποτελούνταν από την λεκανοειδή κυκλική βάση, εντός του οποίου τοποθετούνταν οι ελιές. Στη συνέχεια οι ελιές πιέζονταν απο έναν μεγάλο λίθο μέσω της ώθησης και της οριζόντιας κίνησης του ξύλινου δοκαριού από μια ομάδα ανθρώπων με αποτέλεσμα να παράγεται το ελαιόλαδο.

Collection