Η κεντητική θεωρούνταν ασχολία κυρίως των γυναικών του χωριού.

Collection