Στην φωτογραφία αναγνωρίζεται ο Γρηγόρης Ασσιώτης, ο οποίος κατέγραψε τα βήματα Κυπριακών και Ελληνικών χορών.

Collection