Χάλκινο Μετάλλιο του Β' Βαλκανικού Πολέμου (1913), με δύο μπαρέτες: "ΚΡΕΣΝΑ-ΤΣΟΥΜΑΓΙΑ" και "ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΝ".
Το Μετάλλιο Βαλκανικών πολέμων ήταν αναμνηστικό μετάλλιο πολέμου στο διάστημα 1912 - 1913. Ιδρύθηκε σύμφωνα με Βασιλικό Διάταγμα από της 17ης Φεβρουαρίου 1914.Το μετάλλιο του Ελληνοβουλγαρικού πολέμου έχει σχήμα στρογγυλό και κρατιέται από κορδέλα. Στην έμπροσθεν όψη φέρει την προτομή του βασιλιά Κωνσταντίνου με την περιφερική επιγραφή σε κεφαλαία γράμματα: «Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων 1913». Η όπισθεν όψη φέρει την προτομή του αυτοκράτορα του Βυζαντιου Βασιλείου Β', και την περιφερική επιγραφή σε βυζαντινά γράμματα: «Βασίλειος Β' 976-1025».

Collection