Επιστολή από τον γραμματέα της "Τοπικής Ένωσης Αμπελουργών Άρσους" Θ. Αποστόλου προς τον Κυβερνήτη.