Φωτογραφία από την 01/06/1961 από φεστιβάλ θεάτρου στο Κούριο από την παράσταση Αντιγόνη του Σοφοκλή.

Collection