Έκθεση έργων του Κύπριου καλλιτέχνη Αδαμάντιου Διαμαντή τον Ιούνιο του 1989 στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα. Στην φωτογραφία διακρίνονται ο Τεύκρος Λοΐζου, ο Αδαμάντιος Διαμαντής, ο πρώτος Διευθυντής του Σπιτιού της Κύπρου Γιώργος Γιωργής, και ο Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Φιλόκυπρος.

Collection


Έκθεση έργων του Κύπριου καλλιτέχνη Αδαμάντιου Διαμαντή τον Ιούνιο του 1987 στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα. Στην φωτογραφία διακρίνονται ο Τεύκρος Λοΐζου, ο Αδαμάντιος Διαμαντής, ο πρώτος Διευθυντής του Σπιτιού της Κύπρου Γιώργος Γιωργής, και ο Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Φιλόκυπρος.

Collection


Έκθεση έργων του Κύπριου καλλιτέχνη Αδαμάντιου Διαμαντή τον Ιούνιο του 1987 στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα. Στην φωτογραφία διακρίνονται ο Τεύκρος Λοΐζου, ο Αδαμάντιος Διαμαντής, ο πρώτος Διευθυντής του Σπιτιού της Κύπρου Γιώργος Γιωργής, και ο Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Φιλόκυπρος.

Collection