Εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής σε συνεργασία με την Κυπριακή Πρεσβεία, στα πλαίσια των εκδηλώσεων της ΤΕΔΚΝΑ με θέμα "Τραγουδώ για την άμυνα, τραγουδώ για την Κύπρο", 30 Μαρτίου - 1 Απριλίου 1992.

Collection


Εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής σε συνεργασία με την Κυπριακή Πρεσβεία, στα πλαίσια των εκδηλώσεων της ΤΕΔΚΝΑ με θέμα "Τραγουδώ για την άμυνα, τραγουδώ για την Κύπρο", 30 Μαρτίου - 1 Απριλίου 1992.

Collection


Εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής σε συνεργασία με την Κυπριακή Πρεσβεία, στα πλαίσια των εκδηλώσεων της ΤΕΔΚΝΑ με θέμα "Τραγουδώ για την άμυνα, τραγουδώ για την Κύπρο", 30 Μαρτίου- 1 Απριλίου 1992.

Collection


Εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής σε συνεργασία με την Κυπριακή Πρεσβεία, στα πλαίσια των εκδηλώσεων της ΤΕΔΚΝΑ με θέμα "Τραγουδώ για την άμυνα, τραγουδώ για την Κύπρο", 30 Μαρτίου- 1 Απριλίου 1992.

Collection


Εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής σε συνεργασία με την Κυπριακή Πρεσβεία, στα πλαίσια των εκδηλώσεων της ΤΕΔΚΝΑ με θέμα "Τραγουδώ για την άμυνα, τραγουδώ για την Κύπρο", 30 Μαρτίου- 1 Απριλίου 1992.

Collection


Εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής σε συνεργασία με την Κυπριακή Πρεσβεία, στα πλαίσια των εκδηλώσεων της ΤΕΔΚΝΑ με θέμα "Τραγουδώ για την άμυνα, τραγουδώ για την Κύπρο", 30 Μαρτίου- 1 Απριλίου 1992.

Collection


Εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής σε συνεργασία με την Κυπριακή Πρεσβεία, στα πλαίσια των εκδηλώσεων της ΤΕΔΚΝΑ με θέμα "Τραγουδώ για την άμυνα, τραγουδώ για την Κύπρο", 30 Μαρτίου- 1 Απριλίου 1992.

Collection