Αψίδα

Browse Items (10 total)

Capacity: 53.000 m3
Year of Operation: 1996
Type: Earthfill
Category: Large Dam
Designed by: Water Development Department
Constructed by: Charalambous Bros Ltd

Capacity: 32.000 m3
Year of Operation: 1996
Type: Earthfill
Category: Large Dam
Designed by: Water Development Department
Constructed by: Charalambous Bros Ltd

"Φράγματα της Κύπρου", Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κυπριακή Δημοκρατία), Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων,…

"Dams in Cyprus", Ministry of Agriculture Rural Development and Environment (Republic of Cyprus), Water Development Department, December 1963.

The picturesque village of Kalopanagiotis is
known for its healthy sulphur springs and for its
church of Agios loannis Lampadistis.

Το φράγμα μεταξύ Προδρόμου και Αγρού.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2