Καρναβάλι στην οδό Αγίου Ανδρέου στη Λεμεσό. Η φωτογραφία λήφθηκε από το μπαλκόνι της Γλυκερίας Χριστοφίδου, απέναντι από τον Κινηματογράφο "Μαξίμ".

Collection


Καρναβάλι στην οδό Αγίου Ανδρέου στη Λεμεσό. Η φωτογραφία λήφθηκε από το μπαλκόνι της Γλυκερίας Χριστοφίδου, απέναντι από τον Κινηματογράφο "Μαξίμ".

Collection


Καρναβάλι στην οδό Αγίου Ανδρέου στη Λεμεσό. Η φωτογραφία λήφθηκε από το μπαλκόνι της Γλυκερίας Χριστοφίδου, απέναντι από τον Κινηματογράφο "Μαξίμ".

Collection


Καρναβάλι στην οδό Αγίου Ανδρέου στη Λεμεσό. Η φωτογραφία λήφθηκε από το μπαλκόνι της Γλυκερίας Χριστοφίδου, απέναντι από τον Κινηματογράφο "Μαξίμ".

Collection


Στη φωτογραφία διακρίνονται η Ευαγγελίτσα Ονησιφόρου Νεοφύτου, Φαίδωνας Ποταμίτης και Μάριος Ονησιφόρου. Το άρμα είναι κατασκευή της Γενοβέφας Αγγελινίδου.

Collection