Διακρίνονται (από αριστερά) οι Κ. Σιήσκου, Κ. Κακούρης, Γ. Κουαμή, Π. Μανής, Α. Στέλιου, Κ. Πανάος, Κ. Ψαράς, Κ. Κούππας, Κ. Σκαρπάρης, Γ. Λεοντίου, Π. Κακούρης και Γ. Κλείτου.

Collection