Αναγνωρίζεται τρίτος στη σειρά ο Ηρακλής Γεωργίου Στυλιανού.
Μια νεαρή κρατά περιοδικό της εποχής όπου στο εμπροσθόφυλλο απεικονίζεται η Σοφία Βέμπο

Collection