Οίκημα του πολιτιστικού κέντρου Λάνιας, άλλοτε το καφενείο του χωρίου.

Collection