Αψίδα

Browse Items (19 total)

  • Subject is exactly "Ύδρευση--Κύπρος--Ιστορία"

"Φράγματα της Κύπρου", Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κυπριακή Δημοκρατία), Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων,…

"Έκθεσις δια τας πλημμύρας της 3ης Δεκεμβρίου 1968 εις την περιοχήν Κυθραίας". Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Τμήμα Δημόσιων Έργων,

"Dams in Cyprus", Ministry of Agriculture Rural Development and Environment (Republic of Cyprus), Water Development Department, December 1963.

"Dams of Cyprus", C.A.C. Konteatis - Republic of Cyprus - Ministry of Agriculture and Natural Resources, Water Development Department, Nicosia - Cyprus 1974.

During the Turkish domination (1571-1878 A.D.), the Turks found organised towns and advanced agriculture. They misappropriated the already existing properties that they found and they never felt that they needed to be creative. On the contrary, they…

During the period of Frankish and Venetian domination (1192-1489 A.D. and 1489-1571 A.D. respectively) the towns of Cyprus were surrounded by walls and well fortified. The conquerors of the island solved the problem of lack of potable water supplies…

During the Turkish domination (1571-1878 A.D.), the Turks found organised towns and advanced agriculture. They misappropriated the already existing properties that they found and they never felt that they needed to be creative. On the contrary, they…

During the Turkish domination (1571-1878 A.D.), the Turks found organised towns and advanced agriculture. They misappropriated the already existing properties that they found and they never felt that they needed to be creative. On the contrary, they…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2