Αψίδα

Browse Items (135 total)

  • Date is exactly "1999"

Niki Ladaki- Filippu
Versione italiana con testo greco a fronte di Michele Iannelli.

Νίκη Λαδάκη- Φιλίππου
"...η γης του Χαλκού της Προκοπής και της Αγάπης". Λευκωσία 1999.

Έπαθλο που απονεμήθηκε στην πρωταθλήτρια ποδοσφαιρική ομάδα του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού στους ποδοσφαιρικούς αγώνες Β΄…

Νίκος Κουρούσιης, Η σιωπηλή κραυγή της πόλης
ΕΝ ΤΥΠΟΙΣ Βούλα Κοκκίνου.1999

Αναμνηστική σχολική φωτογραφία: Καθηγητές της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής. Σχολική χρονιά 1999-2000. Διευθυντής ο κ. Σάββας Ιωαννίδης.

Αναμνηστική σχολική φωτογραφία: Μαθητές της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής. Σχολική χρονιά 1999-2000. Διευθυντής ο κ. Σάββας Ιωαννίδης.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2