"Οκτώ ιστορίες του αγώνα", Β' Έκδοση
από Ελληνικό Πνευματικός Όμιλο Κύπρου,
Λευκωσία, 1998.

Collection


Τιμητική πλακέτα που απονεμήθηκε στο Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού από την Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων (Π.Ο.Α.Α) Λεμεσού για τη μόνιμη και σημαντική υποστήριξη προς τους μη κυβερνητικούς ανθρωπιστικούς φορείς της πόλης.

Collection


Τιμητική πλακέτα που απονεμήθηκε στο Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού από τον σύνδεσμο γονέων και κηδεμόνων του δημοτικού σχολείου Αγίου Ιωάννη Λεμεσου για την εισφορά του στον σύνδεσμο.

Collection


Τιμητική πλακέτα που απονεμήθηκε στο Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού από την ομοσπονδία συνδέσμων γονέων δημοτικής εκπαίδευσης Λεμεσού για την οικονομικη βοήθεια που προσέφερε καλύπτοντας σημαντικές ανάγκες των παιδικών κατασκηνώσεων..

Collection