Αψίδα

Browse Items (75 total)

  • Date is exactly "1987"

Μικρό Πνευματικό Συμπόσιο, Επιμέλεια: Κύπρος Χρυσάνθης, Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου
Λευκωσία 1987

Κάτοικοι Κελοκεδάρων στο καφενείο του Αρεστή. Διακρίνοται απο αριστερά ο Γιαννής ο Καλλικάς,Μιχάλης Μαυράντωνας,Ττοουλής ο…

Capacity: 6,800.000 m3
Year of Operation: 1987
Type: Earthfill
Category: Large Dam
Designed by: Sir William Halcrow
Constructed by: Iacovou Bros

Capacity: 90.000 m3
Year of Operation: 1987
Type: Gravity
Category: Small Dam
Designed by: Water Development Department
Constructed by: Water Development Department
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2