Φωτογραφία 1: Δεξίωση του Δημάρχου Λευκωσίας Λέλλου Δημητριάδη στην εκδήλωση "Χαρταετοί στην Πράσινη Γραμμή" που έγινε τον Οκτώβριο του 1987 στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα. Στην φωτογραφία φαίνονται ο κ. Ανδρέας Παναγιώτου, ο Πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα Δήμος Χατζημιλτής, ο πρώτος Διευθυντής του Σπιτίου της Κύπρου Γιώργος Γιώργης και ο Δήμαρχος Λευκωσίας Λέλλος Δημητριάδης.

Collection


Δεξίωση του Δημάρχου Λευκωσίας Λέλλου Δημητριάδη στην εκδήλωση "Χαρταετοί στην Πράσινη Γραμμή" που έγινε τον Οκτώβριο του 1987 στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα. Στην φωτογραφία φαίνονται ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Δημητριάδης και ο πρώτος Διευθυντής του Σπιτιού της Κύπρου κ. Γιώργος Γιωργής.

Collection