Εθνικό μνημόσυνο με τον ΠαπαΙωάννη και την παρουσία αντιπροσωπείας του στρατού στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στα Κελοκέδαρα. Το μνημόσυνο τελέστηκε απο το Κέντρο Νεότητος. Μεταξύ των παρευρισκομένων διακρίνονται οι χωριανοί Χαραλάμπους Ανδρέας και Χρίστου Χαράλαμπος.

Collection